بازدید علیجان شمشیربند رئیس شورای اسلامی شهر ساری از نمایشگاه کارآفرینی و توسعه مشاغل خانگی خانه شهروندی قدس 18 تیرماه 1399

بازدید علیجان شمشیربند رئیس شورای اسلامی شهر ساری از نمایشگاه کارآفرینی و توسعه مشاغل خانگی خانه شهروندی قدس 18 تیرماه 1399

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر ساری

    منبع خبر

    شورای شهر ساری

    شورای شهر ساری یک شورای شهر در شهر ساری می باشد

      نظرات