ساماندهی و بهره برداری اصناف از پیاده روها و فضاهای شهری

ساماندهی و بهره برداری اصناف از پیاده روها و فضاهای شهری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات