معذوریت در ارائه خدمات به افرادی که ماسک ندارند

معذوریت در ارائه خدمات به افرادی که ماسک ندارند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات