بررسی رعایت ضوابط پدافندغیرعامل در نظام مهندسی

بررسی رعایت ضوابط پدافندغیرعامل در نظام مهندسی


جلسه بررسی نحوه تشکیل کمیته مشترک پدافند غیرعامل با حضور دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، جلسه بررسی نحوه تشکیل کمیته مشترک پدافند غیرعامل با حضور  مهندس بهمن مومنی مقدم، دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان در محل شورای مرکزی برگزار شد.

در این جلسه که برخی اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و مهندس مسعود مینوئیان نماینده سازمان پدافند غیرعامل کشور و کارشناسان مربوطه حضور داشتند، مسایل مرتبط با پدافند غیر عامل بحث و بررسی شد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات