اخراج گله ۴۰۰ نفری شتر و ۲۰۰۰ راس گوسفند ازمنطقه شکار تیراندازی ممنوع ا.. آباد

اخراج گله ۴۰۰ نفری شتر و ۲۰۰۰ راس گوسفند ازمنطقه شکار تیراندازی ممنوع ا.. آباد


به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، امید رحمانی رییس اداره حفاظت محیط زیست آبیک ضمن تایید خبر فوق گفت: در حین گشت و کنترل مشترک محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان در منطقه شکار و تیر اندازی ممنوع دشت اله آباد و تالاب یعقوب آباد تعداد بیش از ۴۰۰ نفر شتر و ۲۰۰۰ راس گوسفند در منطقه مورد اشاره جهت چرا رها شده بودند که این امر علاوه بر از بین رفتن پوشش گیاهی بیش از پیش منطقه، موجبات تشدید و ایجاد کانون ریزگرد بواسطه تعلیف غیر مجاز را بهمراه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: دراین برنامه یک گله دام سنگین در حدود ۴۰۰ نفر شتر و ۲۰۰۰راس گوسفند ازمنطقه شکار تیراندازی ممنوع ا.. آباد حریم  تالاب یعقوب آباد  خارج شد که این طرح در جهت حفظ پوشش گیاهی منطقه و مبارزه با چرای غیر مجاز دام در شهرستان اجرای شد
رحمانی در پایان گفت: پرونده متهمین پس از تنظیم صورتجلسه جهت پیگیری قضایی و مجازات مقرر قانونی به دادگاه ارسال شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات