مهم‌ترین مسیر توسعه شهری مشارکت شهروندان در مدیریت شهر است.

مهم‌ترین مسیر توسعه شهری مشارکت شهروندان در مدیریت شهر است.

مهم‌ترین مسیر توسعه شهری مشارکت شهروندان در مدیریت شهر است.
شهردار شاهرود با اشاره به اینکه شهرها، امروز مهم‌ترین عامل توسعه فرهنگی و اجتماعی هستند ، گفت: مهم‌ترین مسیر توسعه شهری مشارکت شهروندان در مدیریت شهر است.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شهری شاهرود، علیرضا حاجی محمد علی با بیان اینکه بی شک هر چه پویایی یک شهر بیشتر باشد، نشانگر تلاش مجموعه مدیریت شهری و شهروندان بوده و زندگی در یک شهر پویا می‌تواند بسیار رغبت برانگیز و پرنشاط باشد، افزود: پویایی شهر بدون همراهی و همکاری شهروندان شکل نمی گیرد.
وی ضمن بیان این مطلب که پرداخت عوارض از مهم‌ترین راهکارهای مشارکت شهروندان در مدیریت شهراست، ابراز داشت: مدیریت هزینه‌ها و برنامه‌ریزی منسجم در کنار تلاش صادقانه می تواند گامی در جهت توسعه شهری باشد.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری شاهرود

    منبع خبر

    شهرداری شاهرود

    شهرداری شاهرود یک شهرداری در شهر شاهرود می باشد

      نظرات