اقدامات نظام مهندسی آذربایجان شرقی در راستای مکانیزاسیون فرآیندهای جاری

اقدامات نظام مهندسی آذربایجان شرقی در راستای مکانیزاسیون فرآیندهای جاری


گزارش خلاصه اقدامات واحدهای مختلف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی در راستای مکانیزاسیون فرآیندهای جاری منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی، برای دریافت متن کامل گزارش خلاصه اقدامات واحدهای مختلف این سازمان در راستای مکانیزاسیون فرآیندهای جاری به آدرس ذیل مراجعه کنید::

http://azarnezam.ir/fa/node/1013
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات