شهرک های حاشیه نشین در کرمانشاه خود حاشیه ساز هستند

شهرک های حاشیه نشین در کرمانشاه خود حاشیه ساز هستند

http://www.bananews.ir/شهرک های دولت آباد، جعفرآباد، کیهانشهر، سجادیه و چند شهرک دیگر در کرمانشاه که روزگاری خود حاشیه نشین محسوب می شدند با این روند کنونی برای استان حاشیه ساز شده اند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)، بعد از پایان جنگ تحمیلی، مشکلات کمی و کیفی جمعیت و اقلیم هرکدام عاملی شدند برای مهاجرت اجباری روستائیان به شهرها.

طی یک دهه گذشته، معضل خشکسالی باعث کاهش شدید محصولات کشاورزی به عنوان یگانه منبع درآمد روستائیان شده است که روستانشینان را مجبور به مهاجرتی اجباری به شهر کرد. افرادی که از روستا به شهر مهاجرت می کنند طبیعتاً دارای حرفه و تخصصی در خور "شهرنشینی" نیستند و به دنبال امرار معاش در مشاغل کاذب شهری می روند و تنها تاثیر فیزیکی این قشر، بالا رفتن آمار بیکاری از یک سو و از طرف دیگر سکنی گزیدن در حاشیه شهرهاست که این دو موضوع، تاثیرات بسیار منفی بر جمعیت روستائی خواهد داشت و از طرفی ریخت جامعه شناسی شهر هدف مهاجرت خود را در نموداری نزولی متحول می کند.

در چند دهه گذشته درصد بیشتر جمعیت کرمانشاه در روستاها به سر می بردند و تنها عده ای قلیل، صفت "شهری بودن" را با خود یدک می کشیدند ولی همانطور که نقل آن رفت، خشکسالی از یک سو و از طرف دیگر افزایش تنوع در شهرها، جوانان و جویندگان آینده ای بهتر را به سوی شهرنشینی سوق داد و در برهه خاصی این تاثیرات تا جایی بر پیکره روستایی تاثیرگذار شد که کمتر جوانی اقدام به ازدواج با دختر روستایی می کرد و معدود کسانی هم که از روستای خود همسر اختیار می کردند، بعد از مدت زمانی کوتاه و آمد و شد به شهر، اقدام به مهاجرت از روستا به سوی مراکز بزرگ می کردند و این سرفصلی شد برای احیا و توسعه ناهنجاری "حاشیه نشینی" در شهر های بزرگ.

در استان کرمانشاه نیز شاهد رشد مسئله "حاشیه نشینی" به صورت بسیار نگران کننده بوده و هستیم.

ادامه شهرک سازی‌های غیرمتعارف و افزایش عرض شهرنشینی های غیراصولی در کرمانشاه تا جایی امتداد دارد که برخی از "شهرکهای حاشیه ای" وارد اراضی کشاورزی شده اند که این خود معضلی بزرگتر را در پی دارد.

نکته ای که در این میان نباید هرگز فراموش کنیم افزایش لجام گسیخته بازار مسکن در چند سال گذشته است.

قیمت مسکن تا جایی رشد داشته که بسیاری از خانواده های کرمانشاهی همانند دیگر استانها، رویای صاحبخانه شدن را برای خود، دست نیافتنی می دانستند و لاجرم در صورت داشتن حداقل پس انداز به ساخت و ساز در حاشیه‌های شهر اقدام کردند.

شهرک های دولت آباد، جعفرآباد، کیهانشهر، سجادیه و چند شهرک دیگر در کرمانشاه که روزگاری خود حاشیه نشین محسوب می شدند با این روندکنونی، خود "حاشیه" دارند.

جدا از بحث ظاهری توسعه حاشیه سازی در شهرهایی مثل کرمانشاه، باید ازعان داشت که بیشترین بزهکاری های اجتماعی همانند فروش و توزیع مواد مخدر از حاشیه شهرها شروع می شود و مراکز شهر را مورد هجمه خود قرار می دهد.

حال اینکه دولت در مقابل حاشیه سازی شهرها چه وظیفه ای دارد، خود نیازمند مجالی بس طولانی دارد.

یکی از راهها و پیشنهادات بلند مدت، بحث فرهنگی و فرهنگ سازی است که این خود نیازمند برخی پیش نیازهای دیگر است.

دولت می تواند با رفع نیازهای کوتاه مدت و بلند مدت روستاییان و بردن امکانات ضروری و به روز به روستاها، تا حد زیادی از مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها جلوگیری کند زیرا معمولا ساختار تولید در روستاهای ما همچنان درمتد سنتی خود درجا می زند و روستاییان ایرانی، معمولا بیش از نیمی از سال، بیکار هستند که این بیکاری خود وسوسه ای است بالقوه برای مهاجرت کشاورزان به شهرها به خصوص حاشیه های شهر.

در پایان باید گفت که در کشورهای توسعه یافته هر شهر و شهرکی، تعریفی خاص، برای تعیین حد و مرز خود دارد و هیچ گونه مفری برای قانون گریزی حاشیه سازان باقی نگذاشته اند ولی متاسفانه این وظیفه حیاتی مدیریت های شهری در کشور ما، هنوز نتوانسته جایگاهی پیدا کند.

مهدی زراعی- مهر

 

    نظرات