انسداد 20 حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان های گرگان و آق قلا

مدیر امور منابع آب گرگان و آق قلا گفت: در سه ماه اول سال ١٣٩٩ در راستای دستیابی به اهداف طرح احیاء و تعادلبخشی و به منظور صیانت از منابع آب زیرزمینی و مبارزه با آبخوان خواری ، تعداد 26 حلقه چاه های غیر مجاز به دادگاه معرفی و از این تعداد 20 حلقه چاه غیر مجاز مسدود و مسلوب المنفعه شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس امین عموزاد اظهار کرد: همچنین طی این مدت تعداد 15 مورد توقیف ادوات حفاری غیر مجازو 3 مورد موتور توقیف موتور پمپ تراکتوری غیر مجازتوسط نیروهای گشت و بازرسی این امور انجام شد و موارد توقیفی به پارکینگ شرکت آب منطقه ای استان منتقل گردید.

وی خاطرنشان کرد : با توجه به اهمیت  این موضوع، امور منابع آب گرگان و آق قلا از هیچ کوششی در جهت حفظ وصیانت از منابع آب دریغ نمی کند و بر اساس قانون با هرگونه تخلفات آبخوان خواران برخورد قانونی خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات