تصویب طرح تفصیلی توس ظرف ۱۴۰روز آینده/ اقدامات ما نشان دهنده این است ...

تصویب طرح تفصیلی توس ظرف ۱۴۰روز آینده/ اقدامات ما نشان دهنده این است ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات