افزایش ۶۶ درصدی تماس های شهروندان با ۱۳۷ / نظارت بر ساخت و سازها، ...

افزایش ۶۶ درصدی تماس های شهروندان با ۱۳۷ / نظارت بر ساخت و سازها، ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات