اهمیت ایمنی اجزای غیرسازه‌ای ساختمان

وی ادامه داد: مواردی نظیر اسکلت ساختمان، مقاومت آن در برابر زلزله و … در حوزه ایمنی اجزای سازه‌ای ساختمان است که در این خصوص تقریبا می‌توان گفت که برای ساختمان‌هایی که از بعد از سال ۷۰ و بر اساس آیین نامه ۲۸۰۰ ساخته شده‌اند اوضاع کمی بهتر شده است، چون قبل از آن اصطلاحا ساخت و سازها بنایی بود. تقریبا می‌توان گفت که هیچ ساختمانی اعم از عمومی و خصوصی، دولتی و غیردولتی و … وجود ندارد که ایمنی اجرای غیرسازه‌ای را به طور کامل رعایت کند، در حالی که این موضوع نیز بسیار مهم است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات