رئیس کمیسیون عمران مجلس تشریح کرد: بررسی علل نابه‌سامانی بازار مسکن

دولت باید بر روی زمین خود قیمت متعارفی بگذارد سپس با سازندگان مشارکت کرده و با ساخت واحد قیمت را کاهش دهد. وی در ادامه با اشاره به نقش تسهیلات در قیمت مسکن بیان کرد: اکنون تسهیلات گران است. تسهیلات و زمین ارزان قیمت دو موضوع بسیار حائز اهمیت در بخش مسکن است. وی در ادامه با اشاره به نقش مصالح در قیمت مسکن، بیان کرد: مصالح در کشور به ویژه سیمان و میلگرد خیلی گران است. باید برای ساخت حداقل ۲ میلیون واحد با تولید کنندگان مصالح قرار دادی نوشته تا با قیمت مناسب مصالح در اختیار انبوه سازان و تولید کنندگان مسکن قرار گیرد. این سه عامل اصلی یعنی مصالح ارزان، تسهیلات ارزان و زمین ارزان در کنار هم قرار گیرد، بخش عمده‌ای از مشکل مسکن حل می‌شود. وی در ادامه با اشاره به اشتباه دولت در خصوص مسکن مهر، بیان کرد: مسکن مهر نواقصی داشت و این ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات