فراز و فرود مسکن در اصفهان و تدبیر و امیدها برای رفع دغدغه‌ها

فراز و فرود مسکن در اصفهان و تدبیر و امیدها برای رفع دغدغه‌ها

اصفهان اصفهان- ایرنا- مسکن به عنوان مهمترین نیاز و دغدغه افراد جامعه از جمله در استان اصفهان همواره با فراز و فرودهایی همراه بوده است که برای رفع بخشی اعظمی از دغدغه‌های نیازمندان و مشکلات فراروی این بخش با تدبیر دولت‌های یازدهم و دوازدهم…

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات