نشست هم اندیشی کارکنان حراست با مدیرعامل برق منطقه‌‌ای یزد

نشست هم اندیشی کارکنان حراست با مدیرعامل برق منطقه‌‌ای یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، در ابتدای این نشست که با محوریت معرفی دفتر حراست این شرکت به عنوان حراست فعال استان در سال ۹۸ برگزار شد؛ ابوالفضل اسدی ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته از سوی کارکنان این دفتر در سال‌های گذشته افزود: کارکنان حراست می‌بایست ضمن پیگیری امور محوله خود در جهت منافع صنعت برق، توجه مضاعفی به خانواده‌های خود نیز داشته باشند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌‌ای یزد ادامه داد: از کارکنان حراست شرکت انتظار می‌رود ضمن ثبت و بیان پیشنهادات خود، مشارکت بیشتری در ثبت تجربیات، رعایت الگوی مصرف و تکریم ارباب رجوع داشته باشند.

دکتر اسدی ضمن بیان اقدامات صورت گرفته در شرکت برق منطقه‌‌ای یزد در دوران کرونا، توجه به اجرای پروتکل‌های بهداشتی در تمامی قسمت‌های شرکت را مورد تاکید قرار داد.

در ادامه مدیرکل حراست استان یزد، ضمن تقدیر از فعالیت‌های دفتر حراست و امور محرمانه شرکت برق منطقه‌‌ای یزد در سالیان گذشته به شرح وظایف دفتر حراست پرداخت و تهدیدات پیش روی کشور از سوی معاندین را بیان کرد.

در پایان نیز با اهدای درجه سردوشی به طور نمادین به یکی از نگهبانان شرکت، از زحمات وی قدردانی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، در ابتدای این نشست که با محوریت معرفی دفتر حراست این شرکت به عنوان حراست فعال استان در سال ۹۸ برگزار شد؛ ابوالفضل اسدی ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته از سوی کارکنان این دفتر در سال‌های گذشته افزود: کارکنان حراست می‌بایست ضمن پیگیری امور محوله خود در جهت منافع صنعت برق، توجه مضاعفی به خانواده‌های خود نیز داشته باشند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌‌ای یزد ادامه داد: از کارکنان حراست شرکت انتظار می‌رود ضمن ثبت و بیان پیشنهادات خود، مشارکت بیشتری در ثبت تجربیات، رعایت الگوی مصرف و تکریم ارباب رجوع داشته باشند.

دکتر اسدی ضمن بیان اقدامات صورت گرفته در شرکت برق منطقه‌‌ای یزد در دوران کرونا، توجه به اجرای پروتکل‌های بهداشتی در تمامی قسمت‌های شرکت را مورد تاکید قرار داد.

در ادامه مدیرکل حراست استان یزد، ضمن تقدیر از فعالیت‌های دفتر حراست و امور محرمانه شرکت برق منطقه‌‌ای یزد در سالیان گذشته به شرح وظایف دفتر حراست پرداخت و تهدیدات پیش روی کشور از سوی معاندین را بیان کرد.

در پایان نیز با اهدای درجه سردوشی به طور نمادین به یکی از نگهبانان شرکت، از زحمات وی قدردانی شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات