پیاده روسازی خیابان شهدا شهر سربیشه

پیاده روسازی خیابان شهدا شهر سربیشه

پیاده روسازی خیابان شهدا شهر سربیشه به مساحت  900 متر مربع

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سربیشه

  منبع خبر

  شهرداری سربیشه

  شهرداری سربیشه

  شهرداری سربیشه یک شهرداری در شهر سربیشه می باشد

   نظرات