از سوی متخصصان نیروگاه شهید رجایی در حال انجام است؛ رفع نشتی از برج های خنک کننده اصلی

از سوی متخصصان نیروگاه شهید رجایی در حال انجام است؛ رفع نشتی از برج های خنک کننده اصلی

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات