از سوی متخصصان نیروگاه شهید رجایی در حال انجام است؛ رفع نشتی از برج های خنک کننده اصلی

از سوی متخصصان نیروگاه شهید رجایی در حال انجام است؛ رفع نشتی از برج های خنک کننده اصلی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات