فاصله‌گذاری زمانی کارمندان

مقصود گزارش پژوهشکده آمار که توسط ودود کرامتی، سید محسن موسوی، مریم میرزایی و رامین صادقیان با موضوع «بررسی شناورسازی ساعات کاری شهر تهران در ایام شیوع کرونا» تدوین شده است، از «شناورسازی ساعت کار» این است که ساعات کاری ادارات مختلف در چند دسته تعریف شود و با یکدیگر تمایز داشته باشد. در یک خوشه‌بندی، اطلاعات سازمان‌ها و ادارات دولتی یک‌بار بر اساس منطقه شهری و تعداد کارکنان، بار دیگر بر اساس شدت ترافیک نزدیک‌ترین بزرگراه یا خیابان اصلی به سازمان یا اداره و در نهایت بار سوم بر اساس منطقه شهری، تعداد کارمندان و ترافیک نزدیک‌ترین بزرگراه یا خیابان به اداره گردآوری شده تا به وسیله آن نسخه مناسب برای شناورسازی ساعت کاری ادارات به این صورت که کدام ادارات می‌توانند ساعت کاری مشابه داشته باشند و در مورد کدام‌یک باید از در نظر گرفتن ساعت کاری یکسان پرهیز کرد، پیشنهاد شود. در گزارش مذکور ادارات واقع در ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات