معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي توانير؛حمايت همه ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ، دكتر مصطفي رجبي مشهدي معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي توانير با حضور در برنامه صبح بخير ايران شبكه يك سيما درخصوص پاداش 10 ميليون توماني براي معرفي مراكز غيرقانوني استخراج رمز ارز گفت: پيش از اين وزارت اقتصاد از مردم  براي معرفي مراكز غيرقانوني استخراج رمز دعوت كرده بود و پس از آن بود كه وزارت نيرو نيز از مردم خواست كه مزارع غيرمجاز ارز را شناسايي و معرفي كنند.

رجبي مشهدي با اشاره به اينكه تاكنون 14 مركز استخراج رمز ارز به ظرفيت 300 مگاوات مجوز گرفته اند، خاطرنشان كرد: متاسفانه عده اي هم هستند كه با سوءاستفاده، از تعرفه هاي ديگري مانند كشاورزي ،خانگي و حتي صنعتي براي استخراج رمز ارز استفاده مي كنند كه اين تعداد باعث ورود آسيب هاي زيادي به شبكه مي شوند.
وي  با بيان اين كه شناسايي اين مراكز از طريق مقايسه مصارف با دوره هاي قبل و ساير راهكارها انجام مي شود، خاطرنشان كرد: با اين حال به منظور جلب مشاركت مردم و شناسايي بيشتر استفاده كنندگان غيرمجاز، دستورالعمل پرداخت پاداش به افرادي كه اين مراكز غيرقانوني را شناسايي و معرفي كنند، تدوين شده است.
وي همچنين با اشاره به اين كه در پنجشنبه هفته گذشته (19تير) مصرف برق نسبت به روز مشابه سال گذشته بيش از 4 هزار مگاوات افزايش داشت، گفت: با توجه به اين كه ميزان رشد مصارف در همه بخش ها به دليل در اختيار داشتن تعداد انشعاب هاي فروخته شده مشخص است، اضافه كرد: به همين دليل مي توان گفت كه بخشي از اين افزايش مصرف به دليل  استفاده هاي غيرمجاز است.
رجبي مشهدي همچنين در خصوص آمار مزارع غيرمجاز كشف شده نيز گفت: تاكنون بيش از يكهزار مزرعه غيرمجاز استخراج رمز ارز شناسايي شده است كه در كشور پراكنده اند.
وي درباره تعرفه برق استخراج رمز ارز در ايران گفت: استخراج رمز از در ايران با دو نوع تعرفه  انجام مي شود كه براساس آن  در 8 ماه خنك سال، استخراج با تعرفه 480 تومان و در 4 ماه گرم با تعرفه بالاتر صورت مي گيرد اما صنعت برق به منظور حمايت از اين كسب و كار، راهكارهايي براي اعمال تخفيف در نظر گرفته است.
معاون برنامه ريزي وامور اقتصادي توانير ادامه داد: دارندگان مجوزاستخراج رمز ارز مي تواننند با راهكارهاي در نظر گرفته شده مي توانند تا 47 درصد از تخفيف بهاي برق برخوردار شوند كه دستورالعمل هاي آن ابلاغ شده و به اطلاع دارندگان مجوز نيز رسيده است.
وي از فرصت ديگري كه صنعت برق براي كاهش بهاي برق در اختيار اين گروه از فعالان اقتصادي گذاشته خبر داد و گفت: براين اساس در 4 ماه گرم سال متقاضيان ميتوانند از طريق  مشاركت و سرمايه گذاري در طرحهاي بهره وري مانند طرح تعويض يك ميليون كولر گازي نسبت،به تامين برق خود اقدام نمايند كه در اين حالت قيمت تمام شده برق براي متقاضيان حدود 475 تومان خواهد بود.
رجبي با بيان اين كه به سرمايه گذاران در طرح هاي بهره وري، گواهي صرفه جويي داده خواهد شد، افزود: دارنده گواهي صرفه جويي مجاز است معادل انرژي الكتريكي مندرج در گواهي را براساس مقررات جاري، از طريق بورس انرژي (به طور مستقيم و يا از طريق قراردادهاي دو جانبه با مالك نيروگاه) خريداري و براي مصرف نهايي به هريك از كاربرهاي رايج از جمله استخراج رمزارزها، تخصيص دهد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات