دو فوریت طرح اصلاح مالیات بر خانه‌های خالی از دستور کار خارج شد

دو فوریت طرح اصلاح مالیات بر خانه‌های خالی از دستور کار خارج شد

مجلس تهران-ایرنا- طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ قانون مکرر مالیات‌های مستقیم یا مالیات بر منازل خالی از سکنه به دلیل ‌عدم رعایت آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از دستور کار مجلس خارج شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات