۸ شهر و ۲۱۰ آبادی تحت‌تاثیر خردلرزه‌های فیروزکوه/فعالیت خوشه لرزه‌ای جنوب‌غربی فیروزکوه مسبب خردلرزه‌های امروز استان تهران/گسل مشاء مسبب خردزلزله‌های فیروزکوه نیست

۸ شهر و ۲۱۰ آبادی تحت‌تاثیر خردلرزه‌های فیروزکوه/فعالیت خوشه لرزه‌ای جنوب‌غربی فیروزکوه مسبب خردلرزه‌های امروز استان تهران/گسل مشاء مسبب خردزلزله‌های فیروزکوه نیست

در ادامه این فعالیت لرزه‌ای ساعت ۱۱: ۴۹: ۵۵ زلزله با بزرگی ۴ مجددا در همان محدوده تجمع خوشه لرزه‌ای جنوب غربی فیروزکوه رخ داد. در فاصله ۵۰ کیلومتری اطراف رومرکز زلزله‌های فیروزکوه (۲۲-۴-۱۳۹۹) حدود هشت شهر فیروزکوه، ارجمند، کیلان، آبسرد، آرادان، کهن آباد، گزنک و رینه، نزدیک به ۴۱ هزار نفر در ۱۲۷۰۰ واحد مسکونی (آمار ۱۳۹۵) زندگی می‌کنند که تعداد ۵۰۰۰ واحد آن فاقد اسکلت است. بیت‌اللهی افزود: در فاصله ۵۰ کیلومتری اطراف رومرکز زلزله‌های فیروزکوه حدود ۲۱۰ آبادی جانمائی شده و تعداد جمعیت کل آنها بر اساس آمار سال ۱۳۹۵ مرکز آمار حدود ۵۴۴۰۰ نفر است. این جمعیت روستائی در شعاع ۵۰ کیلومتری زلزله‌های فیروزکوه، در ۱۷۱۰۰ واحد مسکونی زندگی می‌کنند که تعداد ۱۰۸۰۰ واحد فاقد اسکلت است. وی توضیح داد: از آمار رخداد زلزله‌ها و نیز وضعیت ساخت و ساز واحدهای مسکونی شهر و روستائی می‌توان استباط کرد که در شعاع ۵۰ کیلومتر اطراف زلزله‌های امروز ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات