۴ حوضچه آب نمای پارک هیات علمی مارالان مرمت می‌شود

۴ حوضچه آب نمای پارک هیات علمی مارالان مرمت می‌شود

به گزارش شهریار، معاونت فنی و عمرانی منطقه ۴ حوضچه آب نمای موجود در پارک هیات علمی در انتهای خیابان مارالان را مرمت، بهسازی و نوسازی می کند.

کارکنان معاونت فنی و عمرانی منطقه این عملیات را به دلیل شکستگی قسمتی از دیواره های حوضچه ها و فرسوده شدن بخش هایی از ایزوگام های داخل آن اجرا می کنند.

در حال حاضر ایزوگام های حوضچه ها تخریب شده و جمع آوری می گردد تا بعد از سیمانکاری های مورد نیاز نسبت به شکستگی اقدام شده تا مراحل بعدی نیز انجام گیرد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات