بازدید از 4 هزار و 875 حلقه چاه در استان

مدیر حفاظت و بهره برداری منابع آب خراسان رضوی گفت: از مجموع 16 هزار 588 حلقه چاه موجود تا نیمه تیرماه 1399 حدود 4 هزار و 875 حلقه چاه بازدید شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان، غلامرضا ممدوحی در رابطه با اهداف شرکت برای سال جاری اظهار کرد: یکی از اهداف ما در سال جاری بازدید از کلیه منابع آب زیرزمینی استان است.

وی تصریح کرد: درواقع این اقدام در برنامه ریزی منابع در رابطه با میزان اضافه برداشت آب بسیار کمک کننده است و از سویی دیگر با این کار می توان میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی استان را مدیریت کرد.

ممدوحی ادامه داد: یکی دیگر از اهداف ما نصب کنتور بر روی  چاه های آب فاقد کنتور است که از ابتدای سال جاری تا تیرماه، تعداد 95 دستگاه کنتور حجمی هوشمند توسط امورهای منابع آب پیگیری شده و متقاضیان با هزینه خود کنتورها را خریداری کرده و در صدد نسب آن هستند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات