بهره‌برداري و شروع عمليات اجرايي 3 پروژه آب و فاضلاب در استان تهران

بهره‌برداري و شروع عمليات اجرايي 3 پروژه آب و فاضلاب در استان تهران

به‌گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، اين پروژه‌ها شامل بهره‌برداري از خط انتقال آبرسانی از سد ماملو به شهر پیشوا و آغاز عمليات اجرايي فازهاي 7 و 8 تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران و مخزن ذخیره بتنی 20 هزار متر مكعبي محمودآباد در مجموع با سرمايه‌گذاري 686 ميليارد تومان از محل اعتبارات دولتي است.
بهره‌برداري از خط انتقال آبرسانی از سد ماملو به شهر پیشوا با سرمايه‌گذاري 30 ميليارد تومان براي 100 نفر به طور مستقيم و 250 نفر ديگر به طور غیرمستقيم فرصت اشتغال فراهم كرده است که با حضور وزير نيرو در محل پروژه به بهره‌برداري مي‌رسد.
اين پروژه شامل 8.5 کیلومتر خط انتقال آب به قطر 600 میلی‌متر و جنس چدن داکتیل است كه با اهداف افزايش منابع تولید و افزايش رضايت مشترکان از طريق بهبود کمی و کیفی آب شرب آماده بهره‌برداري است.
بنا بر این گزارش، عمليات اجرايي دو پروژه فازهاي 7 و 8 تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران و مخزن ذخیره بتنی 20 هزار متر مكعبي محمودآباد نيز با اعتبار مجموع 656 ميليارد تومان، امسال آغاز و به ترتيب در سال‌هاي 1403 و 1400 به بهره‌برداري خواهند رسيد. بهره‌برداري از اين پروژه‌ها براي 460 نفر به‌طور مستقيم و براي 2900 نفر ديگر به‌طور غيرمستقيم فرصت اشتغال ايجاد مي‌كند.
در پروژه فازهاي 7 و 8 تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران كه بزرگ‌ترين تصفیه‌خانه فاضلاب اين استان محسوب مي‌شود، دو واحد تصفیه‌خانه فاضلاب به ظرفیت 230 هزار مترمکعب در شبانه‌روز احداث مي‌شود كه شامل عمليات لجن فعال پیشرفته با قابلیت حذف نیتروژه و فسفر، آخرين بخش تکمیل کننده تصفیه‌خانه جنوب تهران است.
اين تصفيه‌خانه با جمعیت تحت پوشش يك ميليون و 200 هزار نفر با هدف ارتقای سطح بهداشت عمومی، جلوگیری از آلودگی آب‌های زيرزمینی، استفاده از پساب تولیدی جهت مصارف کشاورزی و تغذيه مصنوعی آبخوان اجرا مي‌شود.
مخزن ذخیره بتنی 20 هزار متر مكعبي محمودآباد هم كه شامل يك مخزن ذخیره مدفون بتنی آب شرب است، با هدف افزايش رضايت مشترکان از طريق بهبود فشار شبکه توزيع آب، مديريت فشار شبکه توزيع و کاهش حوادث و اتفاقات شبکه اجرا خواهد شد.
لینک اصل خبر در سایت وزارت نیرو

  منبع خبر

  وزارت نیرو

  وزارت نیرو

  وزارت نیرو

   نظرات