احداث ۴۰ میلیارد تومان کانال جمع آوری آب های سطحی برای رفع آبگرفتگی ...

احداث ۴۰ میلیارد تومان کانال جمع آوری آب های سطحی برای رفع آبگرفتگی ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات