آموزش کنتورهای هوشمند آب و برق در شرکت آب منطقه ای

جلسه ای پیرامون آموزش کنتورهای هوشمند آب و برق با حضور کارشناسان شرکت کنتورسازی رهروان سپهر اندیشه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه آموزشی کنتورهای آب و برق با حضور کارشناسان شرکت کنتورسازی رهروان سپهر اندیشه و جمعی از پرسنل ستادی و شهرستانها در سالن جلسات برگزار گردید.

در این جلسه ضمن طرح پرسش و پاسخ و رفع ابهام از برخی مسائل فنی مربوط به کالیبراسیون و عملکرد کنتورها مطابق برنامه زمانی مراجعه جهت کار عملی به چاههای شهرستانهای رفسنجان، انار، سیرجان، بردسیر در دستورکار قرار گرفت و هم اکنون در حال انجام است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات