موافقت مشروط با اجرای طرح گردشگری پیرامون سد حوضیان الیگودرز

موافقت مشروط با اجرای طرح گردشگری پیرامون سد حوضیان الیگودرز

در نامه دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ۹ شرط برای اجرای طرح گردشگری پیرامون سد حوضیان برشمرده شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات