ضدعفونی ناوگان هما بر اساس استاندارهای بین‌المللی/ هواپیماها هر شب گندزدایی می‌شوند

ضدعفونی ناوگان هما بر اساس استاندارهای بین‌المللی/ هواپیماها هر شب گندزدایی می‌شوند

معاون خدمات فرودگاهی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران افزود: ‌در ۴ ماه گذشته مواد ضد عفونی برای انجام مراحل ضدعفونی به عنوان مرجع از وزارت بهداشت گرفته شد معاون خدمات فرودگاهی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: در همه ایستگاه‌های هما در شیراز، مشهد، اصفهان، اهواز و … اقدامهای ضدعفونی و مسائل بهداشتی همچنین ظرفیت پرواز و فاصله گذاری اجتماعی رعایت می‌شود

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات