استفاده از تسهیلات مشارکت مدنی، ودیعه اسکان موقت و بررسی پروژه‌ها از طریق سامانه تسهیلات بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده...

استفاده از تسهیلات مشارکت مدنی، ودیعه اسکان موقت و بررسی پروژه‌ها از طریق سامانه تسهیلات بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده...

استفاده از تسهیلات مشارکت مدنی، ودیعه اسکان موقت و بررسی پروژه‌ها از طریق سامانه تسهیلات بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری
بمنظور تحقق اهداف سازمانی مبنی بر سهولت در امر خدمت رسانی به ارباب‌رجوع و تکریم پیمانکاران، مراحل ثبت تسهیلات و بررسی پروژه، در سامانه تسهیلات بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مهیا شد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، در راستای تحقق قوانین "ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن"، "حمایت از احیاء، بهسازی، نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، سکونتگاه‌های غیر رسمی" و تامین اجرای قوانین "حمایت از تولید و عرضه مسکن"، "حمایت از نوسازی و بهسازی محلات هدف بازآفرینی شهری" همچنین تحقق اهداف سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، مراحل ثبت در سامانه تسهیلات بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران فراهم شده است.
از اهداف دیگر این سامانه استفاده از تسهیلات و سهولت در تامین مسکن گروه‌های کم درآمد و زوج های جوان می‌باشد.
متقاضیان جهت کسب اطلاعات در خصوص شرایط اعطای تسهیلات می‌توانند به آدرس http://facility.udrc.ir مراجعه نموده و پس از مطالعه شیوه‌نامه نسبت به انجام فرآیند کار اقدام نمایند.
به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان: در راستای تحقق اهداف سازمانی مبنی بر سهولت در امر خدمت رسانی به ارباب‌رجوع و تکریم پیمانکاران، مراحل بررسی پروژه در سامانه تسهیلات بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مهیا شده است که پیمانکاران نیز می‌توانند با مراجعه به سایت مذکور از تمامی مراحل صورت‌وضعیت خود آگاه شوند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات