بررسی مسائل و مشکلات گلستان شهر با حضور مهندس سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی، معاون املاک و...

بررسی مسائل و مشکلات گلستان شهر با حضور مهندس سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی، معاون املاک و...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات