سرپرست معاونت عملیات فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) منصوب شد

سرپرست معاونت عملیات فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) منصوب شد

نظر به تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی را از تاریخ ۱۸/۴/۹۹ به سمت سرپرست عمیات فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) منصوب می‌نمایم

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات