مدیرکل راه و شهرسازی خبر داد: اختصاص اراضی جدید به طرح مسکن ملی

مدید کل راه و شهرسازی استان یادآور شد: یگان حفاظت از اراضی ملی این اداره، با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، مانند سال‌های گذشته به صورت شبانه روزی با تمام توان از تمامی اراضی دولتی و بیت المال حفاظت خواهند کرد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات