روزهای عجیب بازار مسکن در کشور

با چراغ سبز مجلسی‌ها دریافت مالیات از خانه‌های خالی در دستور کار قرار گرفته است و به نظرمی رسد تابستان داغ ۹۹ شرایطی متفاوت را برای مالکان رقم بزند چرا که از یک سو افزایش بیش از ۲۵ درصد اجاره‌بها در تهران ممنوع شده است و از سوی دیگر واحد مسکونی خالی مشمول پرداخت مالیات ویژه خواهد شد. حالا اما با چراغ سبز مجلسی‌ها دریافت مالیات از خانه‌های خالی در دستور کار قرار گرفته است و به نظرمی‌رسد تابستان داغ ۹۹ شرایطی متفاوت را برای مالکان رقم بزند چرا که از یک سو افزایش بیش از ۲۵ درصد اجاره‌بها در تهران ممنوع شده است و از سوی دیگر واحد مسکونی خالی مشمول پرداخت مالیات ویژه خواهد شد. دریافت مالیات از خانه‌های خالی مصوبه مجلس نهم است که در سال ۹۴ تحت عنوان «ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» تصویب و لازم‌الاجرا بود اما از همان زمان معطل طراحی یک سامانه ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات