آشنایی با سبک های معماری؛ سبک معماری مدرن چیست؟

آشنایی با سبک های معماری؛ سبک معماری مدرن چیست؟

در کل مدرنیته را می‌توان انقلابی عظیم در تفکر و روش زندگی غرب دانست که تاثیرات بسیار زیادی را نیز برروی هنر، علم و همچنین علم معماری گذاشته است. این نمایشگاه که در آلمان قرار داشت، باعث شد تا معماران به این سبک ساده و زیبا روی آورده و دست از معماری با سبک‌های سنتی و تجملاتی خود برکشند. حال که با مفهوم مدرنیته و همچنین تاریخچه معماری مدرن آشنا شدیم به سراغ معنی و مفهوم این سبک از معماری می‌رویم. در معماری مدرن همانطور که در بالاهم ذکر شد خبری از تجملات و تزئینات بیش از حد نیست و سادگی از مهمترین اصول موجود در آن است. البته بحث بالا به این معنی نیست که در معماری مدرن خبری از زیبایی نیست بلکه معمار در این سبک با چالشی همراه است که بتواند در کنار بهره گیری از منطق در طراحی، که یکی از اصول مهم در معماری مدرن ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات