نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان: ورود مسکن به بازار بورس باعث افزایش قیمت مسکن می شود

خواهد شد بنابراین برای ورود مسکن با توجه به انتظار سود از این بخش نباید انتظار ارزان شده مسکن شود. ایرج رهبر گفت: ورود به بازار سرمایه برای افزایش سود و سرمایه است بنابراین وقتی سرمایه وارد مهدی روانشادنیا کارشناس اقتصاد مسکن نیز در این باره گفت: با توجه به اینکه عرضه و تقاضا در بخش مسکن همخوانی ندارد، یک اشتباه در بازار مسکن، عرضه و تقاضا را از تعادل خارج می‌کند. همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه نیز با حمایت از ایجاد صندوق زمین و مسکن در بورس گفت: علاوه بر مسئله تامین منابع مالی، شفاف نبودن قیمت مسکن در بازار سنتی بر مشکلات مسکن افزوده است. همایون دارابی گفت: مسئله اصلی برای مردم غیرشفاف بودن بازار مسکن است و قیمت‌ها ممکن است واقعی نباشد و نمی‌توان به قیمت عادلانه در این بخش دست یافت. کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: اولویت اول در بورس تامین مالی و روش‌های تامین ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات