قطع آب کشاورزی کانال چپ سنگر به مدت 48 ساعت

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گیلان از قطع آب کشاورزی کانال چپ سد سنگر رشت از صبح روز دوشنبه 23 تیر ماه سال جاری به مدت 48 ساعت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیلان، مرتضی میرزایی معاون حفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقه ای گیلان با اشاره به بارش ها در هفته جاری در استان گفت : با توجه پایش شرایط جوی و براساس مصوبات کمیته منابع و مصارف آب استان؛ آب کشاورزی کانال چپ سنگر که تأمین آب اراضی شالیزاری های مناطقی از جمله کوچصفهان، لشت‌نشا، خشکبیجار، پیربازار و بخش‌ مرکزی رشت را پوشش می‌دهد از صبح روز دو شنبه 23 تیر ماه سال جاری به مدت 48 ساعت قطع  و مجددا از صبح روز چهارشنبه 25 تیرماه، آبگذاری می گردد.

وی در خصوص وضعیت ذخیره  سد سفید رود افزود: حجم مخزن سد سفید رود در بیست وسوم تیر ماه سال جاری  533 میلیون متر مکعب با متوسط دبی ورودی 21 و متوسط دبی خروجی 156 متر مکعب بر ثانیه می باشد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گیلان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گیلان

    شركت آب منطقه‌ای گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات