واحد 320 مگاواتی نیروگاه بیستون به شبکه سراسری برق پیوست

واحد 320 مگاواتی نیروگاه بیستون به شبکه سراسری برق پیوست

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات