برگزاری جلسه ویدئوکنفرانسی در محل احداث ایستگاه 230 کیلوولت آژوان کامیاران استان کردستان

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای غرب

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای غرب

  شرکت برق منطقه ای غرب

  شرکت برق منطقه ای غرب یک شرکت در شهر کرمانشاه می باشد

   نظرات