جلسه ویدئو کنفرانس جذب اعتبارات مصوب ردیفهای طرح تملک دارایی های سرمایه ای مبتنی بر موافقتنامه های ب...

جلسه ویدئو کنفرانس جذب اعتبارات مصوب ردیفهای طرح تملک دارایی های سرمایه ای مبتنی بر موافقتنامه های ب...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات