طراحی الگوهای جدید ارزشیابی عملکرد در دستور کار قرار دارد/ ضرورت ایجاد انسجام در ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان

طراحی الگوهای جدید ارزشیابی عملکرد در دستور کار قرار دارد/ ضرورت ایجاد انسجام در ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان

مدیر بازرسی و نظارت بر عملکرد شهرداری ارومیه گفت:  طراحی الگوهای جدید ارزشیابی عملکرد مدیران و کارکنان سازمان‌ها و مناطق در دستور کار مدیریت بازرسی قرار دارد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛  مجتبی مهرجو بیان کرد: هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت‌های خود به‌ویژه در محیط‌های پیچیده و پویا همانند سازمان‌ها و مناطق شهرداری نیاز مبرم به  ارزیابی دارد.
وی افزود:  از سوی دیگر فقدان نظام ارزیابی و کنترل در یک مجموعه منجر به عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان شده و در نهایت ضعف و کهولت سازمان را به دنبال دارد.
به گفته مدیر بازرسی و نظارت بر عملکرد شهرداری ارومیه یکی از کاستی‌هایی که تا به امروز در حوزه مدیریت عملکرد مشاهده می‌شود نبود یکپارچگی و انسجام بین اجزای این نظام در سطوح مختلف سازمانی است و این مشکل بویژه در زمینه ایجاد انسجام بین نظام‌های ارزشیابی عملکرد در سطح سازمانی و ارزشیابی عملکرد مدیران و کارکنان مشهودتر است.
وی عنوان کرد: مدیریت بازرسی با ارائه دستور کار و تعریف شاخص‌های جدید به همراه الگوهای ارائه شده در نظر دارد یکپارچگی لازم را بین نظام‌های ارزشیابی عملکرد در سطوح سازمان‌ها و مناطق شهرداری ارومیه ایجاد کند.
مدیر بازرسی و نظارت بر عملکرد شهرداری ارومیه با بیان اینکه ارزیابی عملکرد عاملی بالقوه در اجرای موفقیت‌آمیز فعالیت‌های آینده برای رسیدن به اهداف سازمانی و فردی است، ادامه داد:  هدف‌گذاری، ارزیابی عملکرد، توسعه کارکنان و پاداش از مهم‌ترین ارکان آن است.
وی اظهار کرد:  رویکردهای مختلفی برای طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان چون رویکرد مدیریت برمبنای هدف وجود دارد که در آن پیوند بین هدف‌گذاری و ارزیابی عملکرد در سطح فردی، گروهی و سازمانی برقرار کرد.
به گفته مهرجو مدیریت بازرسی و ارزیابی عملکرد شهرداری ارومیه معتقد است که ایجاد یک سیستم ارزشیابی که بتوانید عملکرد مدیران و کارکنان را به طور دقیق منعکس کند قطعاً در بهبود عملکرد، بهره‌وری کارکنان و سازمان‌ها مؤثر خواهد بود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات