واحد نخست گازی نیروگاه قشم توسط رئیس‌جمهور افتتاح می‌شود

واحد نخست گازی نیروگاه قشم توسط رئیس‌جمهور افتتاح می‌شود

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات