سفر سحرتاج بخش معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور به منظور بررسی وضعیت زیرساختها و...

سفر سحرتاج بخش معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور به منظور بررسی وضعیت زیرساختها و...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات