تشکل ها در اجرای پروژه های توانمندسازی محیط زیستی مشارکت می کنند

تشکل ها در اجرای پروژه های توانمندسازی محیط زیستی مشارکت می کنند

نحوه همکاری تشکل های محیط زیستی در اجرای پروژه های توانمندسازی محیط زیستی بررسی شد.


نشست مشورتی و هماهنگی بررسی نحوه همکاری تشکل های محیط زیستی در اجرای پروژه های ظرفیت سازی و توانمندسازی محیط زیستی برگزار شد.

به گزارش«پارما» از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، نشست مشورتی و هماهنگی بررسی نحوه همکاری تشکل های محیط زیستی در اجرای پروژه های ظرفیت سازی و توانمندسازی محیط زیستی در دفتر معاونت آموزش ومشارکت مردمی با حضور چند تن از اعضای شورای هماهنگی شبکه ملی سمن های محیط زیست و منابع طبیعی کشور برگزار شد.

در این نشست اسکندر امیدی نیا معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان، ضمن اشاره به برنامه های سازمان برای توسعه آموزش های اجتماعی در حوزه محیط زیست، اجرای برنامه های توانمندسازی و ظرفیت سازی در بین مخاطبان تأثیر گذار با همکاری تشکل های محیط زیستی را در گسترش مشارکت عمومی و در نهایت کاهش تخربیات محیط زیستی موثر قلمداد کرد.

معاون آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سازمان حفاظت محیط زیست استفاده از ظرفیت ها و تجارب تشکل های محیط زیستی در کل کشور را در دستور کار دارد تا بتواند از توانمندی های آن ها به منظور اجتماعی سازی محیط زیست و توسعه مشارکت در برنامه های حفاظتی استفاده کند.

وی، ظرفیت های موجود در تشکل ها مانند مثبت گرایی، برون گرایی، ماهیت داوطلبانه بودن کار، تعامل و تجربه کار در جوامع محلی را عامل موثری در اثربخشی فعالیت های آنها دانست.

امیدی نیا از دبیرخانه شورای هماهنگی شبکه سازمان های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی دعوت کرد تا با همکاری دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی برنامه ریزی ها و هماهنگی های لازم را در سطح ملی به منظور استفاده از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در اجتماعی سازی محیط زیست انجام دهد.

در ادامه جلسه مهدی آقایی مدیر کل دفتر مشارکت های و مسئولیت اجتماعی به ضرورت همکاری با تشکل ها و استفاده از ظرفیت های موجود دراین حوزه برای ارتقاء سطح آگاهی های محیط زیستی به منظور دستیابی به مشارکت اجتماعی فعال و به ویژه توسعه مشارکت جوامع محلی برای حفاظت از ارکان محیط زیست کشور پرداخت و توان افزایی تخصصی تشکل ها را برای افزایش اثربخشی فعالیت آنها بسیار مهم تلقی نمود.در ادامه جلسه اعضای شورای هماهنگی شبکه سازمان های مردم نهاد محیط زیستی و منابع طبیعی ضمن بیان ظرفیت ها و تجارب موفق موجود در تشکل های محیط زیستی در سراسر کشور برای اجرای پروژه های مشارکتی و ارائه نقطه نظرات فنی خود در خصوص نحوه تعامل و همکاری سازمان با تشکل ها، آمادگی دبیرخانه را برای همکاری مورد نظر اعلام کردند.


لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات