بازدید شبانه شهردار تبریز از فعالیت نیروهای خدمات شهری در شب بارانی تبریز

بازدید شبانه شهردار تبریز از فعالیت نیروهای خدمات شهری در شب بارانی تبریز

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات