قطع سهمیه بنزین ناوگان بار در صورت عدم ثبت نام در سامانه جامع سوخت / ...

قطع سهمیه بنزین ناوگان بار در صورت عدم ثبت نام در سامانه جامع سوخت / ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات