اختصاص سالانه سه میلیارد تومان به بهزیستی برای درمان و نگهداری از ...

اختصاص سالانه سه میلیارد تومان به بهزیستی برای درمان و نگهداری از ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات