تفویض اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی برای احداث اردوگاه نگه داری و درمان ...

تفویض اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی برای احداث اردوگاه نگه داری و درمان ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات