گشت مشترک یگان حفاظت راه و شهرسازی با یگان حفاظت جهاد کشاورزی و شهرداری به منظور  پیشگیری از تصرفات و مقابله با متعرضین ...

گشت مشترک یگان حفاظت راه و شهرسازی با یگان حفاظت جهاد کشاورزی و شهرداری به منظور پیشگیری از تصرفات و مقابله با متعرضین ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات