اطلاعیه برگزاری دوره های آموزشی HSE به صورت مجازی(دفتر مقررات ملی ساختمان)

اطلاعیه برگزاری دوره های آموزشی HSE به صورت مجازی(دفتر مقررات ملی ساختمان)

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات